Procedure

In zes stappen naar een andere voornaam

U wilt uw voornaam wijzigen. Hieronder leest u hoe het wijzigen van een voornaam in 6 stappen in zijn werk gaat.

Wilt u uw voornaam wijzigen, neem dan telefonisch contact op met ons kantoor. Wij luisteren met aandacht naar uw verhaal en onderzoeken samen wat de mogelijkheden zijn. Vaak kunnen wij in het eerste telefoongesprek direct al een goede inschatting maken of een verzoek tot wijziging van uw voornaam kans van slagen heeft. Dit is uiteraard afhankelijk van de redenen die u heeft om uw voornaam te willen veranderen. In veel gevallen kan aan uw verzoek worden voldaan.

Stap 1 Afpraak voornaamswijziging

Bij een positief advies over de wijziging van uw voornaam, zullen wij u vragen een aantal gegevens aan ons te verstrekken.

Daarna volgt doorgaans een afspraak om de procedure nog even goed met u door te nemen. Deze afspraak vindt meestal plaats op ons kantoor in Alkmaar. Komt u van ver? Dan kan ook door middel van Skype, Facetime of Whatsapp-bellen contact worden gelegd of de afspraak kan op een andere locatie worden gemaakt. Het is in elk geval belangrijk dat de behandelend advocaat even persoonlijk kennis met u heeft kunnen maken. Hij zal u daarbij vragen om uw legitimatie te tonen, zodat hij weet met wie hij te doen heeft. 

Na onze kennismaking wordt een verzoek opgesteld. Uiteraard krijgt u dat te lezen voordat het in definitieve vorm aan de rechtbank wordt verstuurd. 

Stap 2 Aanleveren stukken voornaamswijziging

Voor de procedure om uw voornaam te wijzigen zijn een geboorte-akte en een GBA-uittreksel nodig. Lees hier wat u nodig heeft.

De geboorte-akte moet worden aangevraagd in de plaats waar u geboren bent. Bent u niet in Nederland geboren, dan zal de geboorte-akte moeten worden aangevraagd in het land waar u geboren bent. U moet daar zelf zorg voor dragen. Wij kunnen dat helaas niet voor u in orde maken. Is uw geboorte-akte gesteld in een buitenlandse taal, zorg dan voor een vertaling door een erkende tolk-vertaler.

Het uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) kunt u halen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u woont. Zonder deze stukken is het niet mogelijk een procedure in gang te zetten.

Welke stukken heb ik nodig voor veranderen voornaam?

Overzicht benodigde aktes en bescheiden.

  • BRP-uittreksel met vermelding van nationaliteit (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gedateerd en gewaarmerkt niet ouder dan drie maanden)
  • Authentiek afschrift van de geboorteakte, gedateerd en gewaarmerkt niet ouder dan drie maanden. Danwel Akte van inschrijving buitenlandse geboorteakte in de registers van de burgelijke stand gemente Den Haag, gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden.
  • Alleen bij ontbreken buitenlandse geboorteakte: verklaring van de gemeente dat geen geboorteakte in de registers voorkomt (op te vragen gemeente Den Haag) niet ouder dan drie maanden.
  • Uittreksel centraal gezagsregister (bij minderjarige ) niet ouder dan drie maanden. Toestemming andere ouder vereist!
    Alleen bij adoptie:
  • Kopie adoptie document 
  • Authentiek afschrift van een akte van inschrijving van rechterlijke uitspraak met latere vermelding betreffende verklaring voor recht van een buiten Nederland uitgesproken adoptie
  • Bescheiden ter onderbouwing in overleg met de advocaat

Stap 3 Opstellen verzoekschrift voornaamswijziging

De procedure bij de Rechtbank begint met een verzoekschrift dat door de advocaat wordt opgesteld en met alle benodigde bescheiden wordt ingediend bij de Rechtbank in uw woonplaats.

Naar aanleiding van het gesprek dat u met de advocaat heeft gevoerd, wordt er door hem een verzoekschrift opgesteld. Daarin staat vermeld wat de reden is waarom u een andere voornaam wilt. Ook wordt daarin de naam opgenomen die u in het vervolg wilt gaan voeren. Als alle stukken (zie stap 2) zijn ontvangen, dient de advocaat het verzoekschrift in bij de Rechtbank van uw woonplaats.

Stap 4 Zitting of Beschikking wijzigen voornaam

Soms wil de rechtbank dat het verzoek tijdens een zitting wordt toegelicht. Meestal neemt de Rechtbank een beslissing zonder dat een zitting noodzakelijk is.

Wil de rechter iets meer weten over uw verzoek dan wordt u pgeroepen om op de Rechtbank te verschijnen om het verzoek toe te lichten of vragen van de rechter te beantwoorden. In dat geval wotrdt u bijgestaan door een advocaat. Wordt er een zitting bepaald, dan is de bijstand tijdens die zittting niet bij de prijs inbegrepen. In de meeste gevallen wordt het verzoek schriftelijk afgedaan en volgt er na een aantal weken een beslissing.

Stap 5 Even geduld

Nadat de Rechtbank de Beschikking heeft afgegeven waarin uw nieuwe voornaam staat vermeld, geldt er een wachttijd van drie maanden.

Gedurende deze drie maanden moet u even geduld hebben.

Stap 6 Inschrijving in het register van de Burgerlijke stand

Het is nu bijna zover dat uw nieuwe voornaam officieel is.

Nadat de drie maanden om zijn, stuurt de griffier van de Rechtbank de Beschikking naar de Burgerlijke stand van uw woonplaats. Daar wordt uw nieuwe voornaam ingeschreven in de registers. U kunt vanaf dat moment ook een nieuw rijbewijs, paspoort of ID-kaart aanvragen.
 

Hoe lang duurt voornaamswijziging?

Het veranderen van uw voornaam gaat niet van de ene dag op de andere.

Wij kunnen, nadat wij van u de benodigde stukken hebben ontvangen, snel van start gaan. Het is echter onze ervaring dat de rechtbank wat langer nodig heeft om een beslissing te nemen en deze op papier te zetten. Daarna moet er nog drie maanden worden geacht voordat de Burgerlijke Stand uw nieuwe voornaam kan inschrijven. Rekent u al met al op vier tot zes maanden.

Kosten voornaam wijzigen

Wat kost een procedure om uw voornaam te veranderen?

U leest meer over de kosten van de procedure op de pagina Kosten

Wat kost het?

Vorige pagina

Je wilt je voornaam wijzigen? Je bent niet de enige!

Je loopt er al een tijdje mee rond: Je bent ontevreden met je voornaam of je voornaam levert je in het dagelijks leven verdriet of problemen op. Je wordt er bijvoorbeeld mee geplaagd of er is een andere reden jouw voornaam te willen veranderen. Soms willen mensen een voornaam schrappen of toevoegen. En je bent zeker niet de enige.

De afgelopen jaren hebben wij heel veel mensen met succes geholpen met een wijziging van hun voornaam. Ook jou kunnen wij vertellen of er mogelijkheden zijn om je voornaam te wijzigen. In heel veel gevallen lukt dat. Onze clienten zijn dan ook zeer tevreden over ons en waarderen ons werk met hoge cijfers. Wilt jij dit zelf ervaren? Neem dan contact met ons op. Vrijblijvend! Over de kosten doen wij niet moeilijk, die staan gewoon op de website. Deze maand hebben wij een extra aantrekkelijk tarief! Wacht dus niet te lang.

Neem contact op of mail   085 401 7633

Specialist in voornaamswijziging

Je wil al heel lang een andere voornaam. Maar het kostte je moeite om de laatste stap te zetten. Maar nu ben je zover! Wij hebben in de afgelopen jaren heel veel mensen zoals jij geholpen met het veranderen van hun voornaam. En alleen deze maand hanteren wij een extra aantrekkelijk tarief!

Wij hebben voor het veranderen van jouw voornaam een stappenplan ontwikkeld dat zichzelf in de praktijk inmiddels volledig heeft bewezen. Je wordt  bij ons bovendien op een vriendelijke en geduldige manier te woord gestaan: op kantoor of telefonisch? jij maakt zelf de keuze. Uiteraard geven wij je alle tijd om over jouw beslissing na te denken. Jij bepaalt het tempo. Heb je de knoop definitief doorgehakt, dan gaan wij voor je aan de slag. Onze cliënten zijn zeer tevreden over onze bewezen werkwijze en belonen ons met hoge cijfers! 

Meer info

Wij werken in heel Nederland

Waarom kiezen voor Wijzigenvoornaam.nl?

Wij hebben in de afgelopen jaren heel veel mensen geholpen die hun voornaam wilden veranderen, een voornaam wilde schrappen of juist een extra voornaam wilde toevoegen.

Bij ons kan je in alle rust jouw verhaal doen aan een ervaren advocaat. Hij of zij kan meteen een inschatting maken of er goede mogelijkheden zijn om aan jouw wensen tegemoet te komen. Veel mensen die, net zoals jij, het besluit hadden genomen om hun voornaam aan te laten passen, hebben ons in de afgelopen tien jaar met een gerust hart ingeschakeld. Daardoor heben wij al heel veel verschillende verzoeken gedaan en kent de procedure voor ons nog nauwelijks verassingen. Een uitgebalanceerd secretariaat zorgt voor een professionele ondersteuning zodat het verzoekschrift op tijd en op de juiste plek wordt ingediend. Wij gaan ook graag voor jou aan de slag!

 

Meer info